Stichting Van Geel - Van Oers

Jack van Geel is geboren in 1945 en stamt uit een gezin met 8 kinderen waarvan het 7e kind, Peter, met een verstandelijke beperking is geboren.
Jack’s vader en moeder hebben de stichting Peter van Geel opgericht en gedurende enige jaren daaraan gedoneerd. Deze stichting wordt inmiddels beheerd door hun kleinkinderen.
De impact, een broer te hebben met een verstandelijke beperking, is enorm groot. Dat heeft bij Jack van Geel iets te weeg gebracht dat nooit meer is verdwenen.

Joke van Oers is geboren in 1947 en stamt uit een gezin van 9 kinderen. Gelukkig zijn al deze kinderen gezond geboren. Zij groeide op een warm sociaal nest waar moeder een voorbeeld was van sociale betrokkenheid bij alles wat in haar omgeving gebeurde.

In 1970 zijn Jack en Joke getrouwd, kregen 3 kinderen en hebben inmiddels 7 kleinkinderen.

Jack van Geel ging in het bedrijf van zijn vader werken in 1968. In delen heeft hij tussen eind 1987 en eind 1998 alle aandelen verworven van een goed renderend bedrijf de “Van Geel Groep BV”

In de jaren 2003 – 2005 besloot Jack van Geel het bedrijf te verkopen hetgeen ultimo 2005 ook gebeurde.

Jack en Joke van Geel hebben in die tijd besloten om een deel van hun vermogen jaarlijks te gaan doneren aan een goed doel stichting.

Op 29 oktober 2003 richtten Jack en Joke van Geel daarom de “Stichting Van Geel van Oers” op.
Gezien hun achtergrond is het niet vreemd dat in de doelstellingen van deze stichting met name genoemd wordt de zorg voor gehandicapten.

Boxtel, maart 2014.

In de loop van de afgelopen 15 tal jaren hebben zij ook een grote liefde ontwikkeld voor Zuid Afrika. Vandaar dat hun aandacht ook met name uitgaat naar de armste en kwetsbaarste van de samenleving aldaar: straat- wees- en HIV besmette kinderen.

Projecten »