De bestuurssamenstelling

Deze vindt u onder het hoofdstuk: Bestuur.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

 

Doelstelling (volgens de statuten)

De stichting heeft ten doel:

 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zins des woords.

 

Hoofdlijnen van beleid

De stichting ondersteund allerlei initiatieven op het gebied van:

 

Uitgevoerde projecten

Onder het hoofdstuk projecten vind u een uitgebreide lijst van uitgevoerde projecten en donaties

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording over de jaren 2011-2016 vind u hier

Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.
anbi

 

Algemene informatie

Stichting Van Geel van Oers
KvK nr: 17159638
RSIN nr:
Post adres: Clarissenstraat 16, 5281 AZ, Boxtel
Tel: 0411-211241
Fax: 0411-211243
E-mail: info@stichtingvangeelvanoers.nl
WEB-side: www.stichtingvangeelvanoers.nl
IBAN nr: NL06RABO 0149822170anbi